EKOLOJİK OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ

tübitak 4004-zeytinin bir bildiği var ekolojik okur-yazarlık eğitimi projesi

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Çağrısı kapsamında desteklenen Ege Üniversitesi İİBF İktisat bölümü tarafından Doç.Dr. Meneviş Uzbay Pirili yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Zeytinin Bir Bildiği Var Ekolojik Okur-Yazarlık Eğitimi Projesi”nde yer alan eğitimlerin bir kısmı, projede destekçi olarak yer alan Zeytince Derneği’nin eğitim binası olan Zeytin Okulu’nda yapılacaktır.

Ekonomi ve Ekoloji Perspektifi İle Zeytin (02.11.2018)

Delice Deneyler (30.11.2018)

Değerlendirme Toplantısı (21.12.2018)

Gerçekleşen eğitimlerin detayları için projenin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

ekolojik okur yazarlık eğitimleri'nin kapsamı

 

İnsanlar,   yaşamın dayandığı doğal dünyayı her zaman etkilemiştir. Ancak nüfusun 7 milyara ulaştığı günümüzde – 1900’de bu rakam 1.6 milyar idi- doğal sistemler üzerindeki baskı, tarihte hiç olmadığı kadar artmıştır. Yaşam destek sistemleri de denilen bu doğal sistemlerin bazılarının (örneğin biyo-çeşitlilik, iklim, karbon dioksit ve nitrojen döngüleri gibi)  güvenlik sınırlarına yaklaşılmış, hatta aşılmış ve yaşamı tehdit eden ciddi ekolojik sorunlar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla son yirmi, otuz yıldır bireysel, ulusal ve uluslar arası olmak üzere çeşitli düzeylerde ve sürdürülebilir üretim döngüleri, sürdürülebilir tüketim, yeşil büyüme, yeşil şehirler,  ekolojik eğitim gibi çeşitli alanlarda önemli girişimler gündeme gelmektedir.

 Eğitim, özellikle de çocuklar ve gençlerin eğitimi, bu girişimlerin en önemli alanlarından birisidir. Ekolojik Okuryazarlık eğitiminin amacı,  insan ve doğal sistemler arasındaki karşılıklı etkileşimin kavranması ve insan – doğa ilişkisindeki dengesizliklerin onarılarak,  yeniden kurgulanabilmesine ilişkin bilinç ve farkındalık yaratılmasıdır.  Günümüzde işbölümünün, teknolojinin ve kent yaşamının ulaştığı boyutlarda, bu karşılıklı etkileşimin içerdiği süreçleri kavrayabilmek çok zorlaşmıştır.  Örneğin nihai tüketiciler olarak, marketten satın alınan bir şişe zeytinyağının varoluş hikâyesini,  yani zeytin ağacıyla başlayıp market raflarına gelene kadar geçirdiği üretim aşamalarını, kentte yaşayan birinin, sürecin bütünlüğü içinde kavrayabilmesi çok güçtür.

 Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin benimsenmesi doğrultusunda yeni bir eğitim yöntemi önermektedir. Ekolojik okuryazarlığın temel ilkesi,  katılımcılarda merak duygusunu artıran, ilham veren,  onların yapabilirlik kapasitesini arttıran ve dolayısıyla insan – doğal sistemler etkileşimini yaşayarak, duyumsayarak, deneyimleyerek öğrenmelerini destekleyen eğitim pratiklerinin uygulanmasıdır.  Dolayısıyla, Ekolojik okuryazarlık eğitimi,   didaktik eğitim modelinden farklı bir eğitim yöntemi uygulamakta ve eğitim sürecinde, katılımcıların farklı kavrama ve öğrenme kapasitelerinin gelişebilmesi için duygusal zekalarınınsosyal zekalarının ve aynı zamanda da ekolojik zekalarının beslenmesi ve entegre edilmesi ön plana çıkmaktadır.

 Zeytin Okulunda Ekolojik Okuryazarlık eğitimi kapsamında iki etkinlik düzenlenmiştir:

AEGEE Avrupa Öğrencileri Forumu

(28 Mart 2018)

 

Birinci Etkinlik: Avrupa Öğrencileri Forumu (European Students  Forum- AEGEE) İzmir  temsilciliği  vasıtasıyla gerek çeşitli yurtiçi üniversitelerden ve gerekse Avrupa’daki bazı üniversitelerden gelen öğrencilerin katılımıyla  Zeytin Okulunda  29 Mart 2018 tarihinde bir günlük bir etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinlik sürecinde sabah oturumunda sürdürülebilir yaşama ilişkin Topluluk Felsefe Tartışması (Community  Philosophy  Inquiry) metodu kapsamında  bir interaktif katılıma dayalı bir  forum düzenlenmiştir. 

Öğleden sonraki oturumda ise Ekolojik okuryazarlık ve Ekolojik Zekâ üzerine Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili bir seminer vermiştir.  Ardından katılımcılarla içerisinde anıt ağaçların da yer aldığı bir zeytin rotası yürüyüşü gerçekleştirilmiştir.

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi

(7 Nisan 2018)

 

İkinci Etkinlik: Zeytince derneği üyeleri ile dernek içi eğitim programı kapsamında 7 Nisan 2018 tarihinde bir günlük olarak düzenlenen etkinlik programının sabah oturumunda Prof. Dr. R. Funda Barbaros  Dünya’da ve Türkiye’de Ekolojik Köyler üzerine bir seminer  vermiştir.  Öğleden sonra devam eden seminerde, Ekolojik Okuryazarlık Eğitiminin Temel ilkeleri ve Yol Haritasına ilişkin Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili konuşmuştur. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM EĞİTİMLERİ

scratch kodlama eğitimi

Zeytin Okulu’nda Kodlama Eğitimi
Ağustos ayı etkinliklerimizden ilki “Scratch Kodlama Eğitimi”, 5 Ağustos Pazar günü Zeytin Okulu’nda; Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin”Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve genç nesilleri eğitimle güçlendirerek kodlama bilincini yaymak için gerçekleştirilen“Yarını Kodlayanlar” projesi ile çocukların sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser yaratmanın yollarını da öğrenmesi hedeflenmekte!