ZEYTİN AĞACI BUDAMA EĞİTİMİ

Fotoğraflar ve Videolar

kampüste ekolojik okuryazarlık eğitimi

Yeryüzünün dilini anlamak için, Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili yürütücülüğünde ekolojik okuryazarlık seminerleri Ege Üniversitesi kampüsünde başladı.

Ege Üniversitesi içinde farklı fakültelerde okuyan öğrenciler arasında sürdürülebilirlik olgusuna ve sürdürülebilir yaşam biçimlerine ilişkin bir vizyonun inşa edilmesi için, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin temel ilke ve pratiklerinin; ekonomi, ekoloji, tarih, felsefe gibi farklı disiplinler kapsamında entegre edilmesinin temelini oluşturacak bilgilerin verildiği seminer dizisine 5 Aralık 2019 tarihinde başlandı.

Fotoğraflar

emot hastanesi - ekolojik okuryazarlık semineri

fotoğraflar

herkes için ekolojik okuryazarlık seminerleri ıı

YERYÜZÜNÜN DİLİNİ ANLAMAK İÇİN

EKOLOJİK

OKURYAZARLIK

Zeytin Okulu ekibinden Prof. Dr. Funda Barbaros,       Doç. Dr. Meneviş Pirili, Dr. Özge Kozal ve Pınar Börü,    9 Ekim 2019 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi konferans salonunda yeryüzünün dilini anlamak için ekolojik okuryazarlık semineri verdiler.

fotoğraflar

zeytincilik başlangıç eğitimi

Strasbourg’ta A.M.S.E.D (Association Migration Solidarite & Echange Pour Le Developpement) tarafından 2-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen, “Döngüsel Ekonomi ve Dezavantajlı Grupların İstihdamı” konulu Erasmus+ projesinde Zeytin Okulu’muzun tanıtımı, Türkiye’de döngüsel ekonomi alanındaki en iyi pratiklerden biri olarak, Hatice Bakanlar Mutlu tarafından yapıldı.
Kendisine ilgisi ve emekleri için çok teşekkür ediyoruz.

Ana başlığın ‘GERÇEKLİK’ olduğu 2’nci E. F. E. (Ekoloji – Felsefe – Ekonomi) Çalıştayı, 11 Mayıs 2019 tarihinde Zeytin Okulu’nda yapıldı. 
Disiplinler arası eğitimin yöntem olarak belirlendiği bu çalıştayda insanın nasıl araştırma yapabileceği, öğrendiklerini nasıl ifade edebileceği, yaratıcı ve eleştirel nasıl düşünebileceği, nasıl iyi yazıp, iyi üretebileceği sorularına cevaplar arandı.

Öğretmenin öğrenci, öğrencinin öğretmen olduğu, bunun yanında tabiatın, şarkının, edebiyatın, resimin de öğretmen olabildiği
E. F. E Çalıştayı’nda ‘Gerçeklik’ olgusuna farklı farklı yerlerden bakabilmenin alıştırmasını yaptık.

Katkı veren hocalarımıza ve de tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz.

Zeytinin bi bildiği var ve Zeytin Okulu bunu defalarca her açıdan ele almaya devam ediyor.

Çalıştaydan fotoğraflar

HERKES  İÇİN 

EKOLOJİK  OKURYAZARLIK

SEMİNERLERİ

”Yeryüzünün dilini anlamak için…”

tamamlanan  seminerler

tübitak 4004 - zeytinin bir bildiği var ekolojik okuryazarlık eğitimi

 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları projesi kapsamında desteklenen, Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü tarafından Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili yürütücülüğünde gerçekleşen “Zeytinin Bir Bildiği Var Ekolojik Okur-Yazarlık Eğitimi” projesinde, Zeytince Derneği destekçi olarak yer almaktadır. Zeytin Okulu projenin çeşitli eğitimlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Zeytin Okulu’nda gerçekleşen eğitimlerin bilgileri için tıklayınız.

Projenin Web Sayfasına Gitmek İçin Tıklayınız.

Zeytin Okulu Ekolojik Okuryazarlık Seminer ve Eğitimlerine Başladı

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin benimsenmesi doğrultusunda yeni bir eğitim yöntemi önermektedir. Ekolojik okuryazarlığın temel ilkesi,  katılımcılarda merak duygusunu artıran, ilham veren,  onların yapabilirlik kapasitesini arttıran ve dolayısıyla insan – doğal sistemler etkileşimini yaşayarak, duyumsayarak, deneyimleyerek öğrenmelerini destekleyen eğitim pratiklerinin uygulanmasıdır.  Dolayısıyla, Ekolojik okuryazarlık eğitimi,   didaktik eğitim modelinden farklı bir eğitim yöntemi uygulamakta ve eğitim sürecinde, katılımcıların farklı kavrama ve öğrenme kapasitelerinin gelişebilmesi için duygusal zekalarınınsosyal zekalarının ve aynı zamanda da ekolojik zekalarının beslenmesi ve entegre edilmesi ön plana çıkmaktadır.

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimlerinin Kapsamı: İnsanlar, yaşamın dayandığı doğal dünyayı her zaman etkilemiştir. Ancak nüfusun 7 milyara ulaştığı günümüzde – 1900’de bu rakam 1.6 milyar idi- doğal sistemler üzerindeki baskı, tarihte hiç olmadığı kadar artmıştır. Yaşam destek sistemleri de denilen bu doğal sistemlerin bazılarının (örneğin biyo-çeşitlilik, iklim, karbon dioksit ve nitrojen döngüleri gibi) güvenlik sınırlarına yaklaşılmış, hatta aşılmış ve yaşamı tehdit eden ciddi ekolojik sorunlar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla son yirmi, otuz yıldır bireysel, ulusal ve uluslar arası olmak üzere çeşitli düzeylerde ve sürdürülebilir üretim döngüleri, sürdürülebilir tüketim, yeşil büyüme, yeşil şehirler,  ekolojik eğitim gibi çeşitli alanlarda önemli girişimler gündeme gelmektedir.

 Eğitim, özellikle de çocuklar ve gençlerin eğitimi, bu girişimlerin en önemli alanlarından birisidir. Ekolojik Okuryazarlık eğitiminin amacı,  insan ve doğal sistemler arasındaki karşılıklı etkileşimin kavranması ve insan – doğa ilişkisindeki dengesizliklerin onarılarak,  yeniden kurgulanabilmesine ilişkin bilinç ve farkındalık yaratılmasıdır.  Günümüzde işbölümünün, teknolojinin ve kent yaşamının ulaştığı boyutlarda, bu karşılıklı etkileşimin içerdiği süreçleri kavrayabilmek çok zorlaşmıştır.  Örneğin nihai tüketiciler olarak, marketten satın alınan bir şişe zeytinyağının varoluş hikâyesini,  yani zeytin ağacıyla başlayıp market raflarına gelene kadar geçirdiği üretim aşamalarını, kentte yaşayan birinin, sürecin bütünlüğü içinde kavrayabilmesi çok güçtür.

 Zeytin Okulu’nda Ekolojik Okuryazarlık eğitimi kapsamında iki etkinlik düzenlenmiştir:

 

 

AEGEE Avrupa Öğrencileri Forumu

(28 Mart 2018)

Birinci Etkinlik: Avrupa Öğrencileri Forumu (European Students  Forum- AEGEE) İzmir  temsilciliği  vasıtasıyla gerek çeşitli yurtiçi üniversitelerden ve gerekse Avrupa’daki bazı üniversitelerden gelen öğrencilerin katılımıyla  Zeytin Okulunda  29 Mart 2018 tarihinde bir günlük bir etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinlik sürecinde sabah oturumunda sürdürülebilir yaşama ilişkin Topluluk Felsefe Tartışması (Community  Philosophy  Inquiry) metodu kapsamında  bir interaktif katılıma dayalı bir  forum düzenlenmiştir.

Öğleden sonraki oturumda ise Ekolojik okuryazarlık ve Ekolojik Zekâ üzerine Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili bir seminer vermiştir.  Ardından katılımcılarla içerisinde anıt ağaçların da yer aldığı bir zeytin rotası yürüyüşü gerçekleştirilmiştir.

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi

(7 Nisan 2018)

İkinci Etkinlik: Zeytince derneği üyeleri ile dernek içi eğitim programı kapsamında 7 Nisan 2018 tarihinde bir günlük olarak düzenlenen etkinlik programının sabah oturumunda Prof. Dr. R. Funda Barbaros  Dünya’da ve Türkiye’de Ekolojik Köyler üzerine bir seminer  vermiştir.  Öğleden sonra devam eden seminerde, Ekolojik Okuryazarlık Eğitiminin Temel ilkeleri ve Yol Haritasına ilişkin Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili konuşmuştur.

GEÇMİŞ ETKİNLİKLER
 1. ROBOTEL İZMİR I.ATÖLYE ÇALIŞMASI (27 MAYIS 2017)
 2. EGEDE ATÖLYE- ZEYTİN 2017  (22-28 HAZİRAN 2017)
 3. AYLA SEYHUN’LA 2 GÜNDE 5 BİTKİ  (8-9 TEMMUZ 2017)
 4. ÖZEBEVEYNLİK SEMİNERİ (29 TEMMUZ 2017)
 5. İZMİR YARIMADA ENVANTERİ UZMAN ÇALIŞTAYI (29 EYLÜL 2017)
 6. EKOLOJİ-FELSEFE-EKONOMİ (EFE) ÇALIŞTAYI (16 ARALIK 2017)
 7. ZEYTİNCE MASALLAR BULUŞMASI (23-24 ARALIK 2017)
 8. KALPTEN MASALLAR (17-18 ŞUBAT 2018)
 9. AEGEE AVRUPA ÖĞRENCİLERİ FORUMU (28 MART 2018)
 10. EBU BURAK TOPARLI İLE CAMALTI RESİM ATÖLYESİ (31 MART 2018)
 11. EKOLOJİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİ (7 NİSAN 2018)
 12. EGE JAM (27 NİSAN-1 MAYIS 2018)
 13.        YENİ VİZYON BELİRLEME TOPLANTISI (3 HAZİRAN 2018)
 14.        SCRATCH KODLAMA EĞTİMİ (3 AĞUSTOS 2018)
 15.        V.DÜŞÜNBİL AKADEMİ FELSEFE KAMPI (10-13 AĞUSTOS 2018)
 16.         “EKONOMİ VE EKOLOJİ  PERSPEKTİFİ İLE ZEYTİN”- ZEYTİNİN BİR BİLDİĞİ VAR EKOLOJİK OKURYAZARLIK PROJESİ KAPSAMINDA (2 KASIM 2018)
 17.         BİRLİKTE SAĞLIKLI YAŞ ALALIM ETKİNLİĞİ (24-25 KASIM 2018)
 18.        “DELİCE DENEYLER”- ZEYTİNİN BİR BİLDİĞİ VAR EKOLOJİK OKURYAZARLIK PROJESİ KAPSAMINDA (30 KASIM 2018)
 19.         DOĞAYA DOKUNAN MASALLAR (12 – 13 OCAK 2019)
Geçmiş etkinliklerin afişleri ve programları için tıklayınız
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM EĞİTİMLERİ

scratch kodlama eğitimi

Zeytin Okulu’nda Kodlama Eğitimi
Ağustos ayı etkinliklerimizden ilki “Scratch Kodlama Eğitimi”, 5 Ağustos Pazar günü Zeytin Okulu’nda; Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin”Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve genç nesilleri eğitimle güçlendirerek kodlama bilincini yaymak için gerçekleştirilen“Yarını Kodlayanlar” projesi ile çocukların sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser yaratmanın yollarını da öğrenmesi hedeflenmekte!

[/accordion]