tübitak 4004 - olive has a thing to know ecology literacy education

 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları projesi kapsamında desteklenen, Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü tarafından Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili yürütücülüğünde gerçekleşen “Zeytinin Bir Bildiği Var Ekolojik Okur-Yazarlık Eğitimi” projesinde, Zeytince Derneği destekçi olarak yer almaktadır. Zeytin Okulu projenin çeşitli eğitimlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Activities at Olive Academy in the past

Click for the project web page

olive academy traditional tale meeting 2019

Zeytinlerin diyarında, masal kahramanı olmak ve rüzgârın kılavuzluğunda masallara seyahat etmek ister misiniz?
Siz soğuk gecelerde, bulutların arasından sızan ay ışıklarının balıkları neden kıpır kıpır yaptığını, yeraltından gelen seslerin baykuşların gözlerini nasıl fıldır fıldır kırpıştırdığını bilmiyor musunuz?
Masallar doğaya dokunarak anlatacak Zeytin Okulu’nda.

Attendance Expired. Thank You…

Ecologic Literacy Education and Seminars started at Olive Academy

 

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin benimsenmesi doğrultusunda yeni bir eğitim yöntemi önermektedir. Ekolojik okuryazarlığın temel ilkesi,  katılımcılarda merak duygusunu artıran, ilham veren,  onların yapabilirlik kapasitesini arttıran ve dolayısıyla insan – doğal sistemler etkileşimini yaşayarak, duyumsayarak, deneyimleyerek öğrenmelerini destekleyen eğitim pratiklerinin uygulanmasıdır.  Dolayısıyla, Ekolojik okuryazarlık eğitimi,   didaktik eğitim modelinden farklı bir eğitim yöntemi uygulamakta ve eğitim sürecinde, katılımcıların farklı kavrama ve öğrenme kapasitelerinin gelişebilmesi için duygusal zekalarınınsosyal zekalarının ve aynı zamanda da ekolojik zekalarının beslenmesi ve entegre edilmesi ön plana çıkmaktadır.

 Zeytin Okulunda Ekolojik Okuryazarlık eğitimi kapsamında iki etkinlik düzenlenmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TRACE OF OLIVE