Hakkımızda…

Zeytince Derneği, 2015 yılında faaliyetlerini yürütmek üzere bir “Zeytin Okulu” kurma kararı almış ve bu doğrultuda, İZKA tarafından gerçekleştirilen “Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi 2014 – 2023” raporu çerçevesinde, Karaburun ilçesini kendisine çalışma alanı olarak seçmiştir. Böylece Karaburun Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluru, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Defterdarlığı, Karaburun Mal Müdürlüğü’nün izinleriyle sonuçlandırılmış ve Karaburun İnecik köyünde 1992 yılından bu yana taşımalı eğitim sistemine geçilmesi nedeniyle boşaltılmış ve metruk halde bulunan eski ilkokul binasının derneğimize kiralama yoluyla tahsisi gerçekleştirilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunulan “Zeytin Okulu Projesi ”nin olumlu karşılanmasıyla, eski ilkokul binasının yerine aynı ölçülerde yeni bir prefabrik bina inşa edilmiş ve çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır.
2017 Mayıs ayından itibaren faaliyetlerine başlayacak Zeytin Okulu ’nun;
⦁ Efes – Mimas Kültür Rotasının ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri için bir uğrak noktası,
⦁ Zeytin Yolu için bilgi ve danışma merkezi,
⦁ Zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere doğal, kültürel ve endüstriyel varlıkların korunmasını ve bu varlıklara dayalı istihdam ve gelir yaratılmasını sağlayan bir ekolojik tarım eğitim merkezi, olarak faaliyet göstermesi planlanmaktadır.
Zeytin Okulu bir uğrak noktası ve aynı zamanda bir bilgi, danışma ve eğitim merkezi olarak;
⦁ Eğitim seminerleri, atölye çalışmaları ve hasat şenliği gibi faaliyetler düzenleyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde, bölgenin doğal, endüstriyel ve kültürel mirasına yönelik farkındalığın artmasına, bu mirasın korunmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.
⦁ Yöredeki ürünlerle ilgili, üretim, tüketim, pazarlama alanlarında eğitim ve atölye faaliyetleri düzenleyerek;
⦁ Bölgedeki yerleşiklere özellikle kadın ve gençlere, istihdam ve gelir arttırıcı yeni alanlar yaratılmasına,
⦁ Bölgede üretilen katma değerin niteliğinin ve niceliğinin artmasına,
⦁ Bu faaliyetler aracılığıyla bölge refahının artmasına ve dolayısıyla köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlayacaktır.
⦁ Ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenleyerek, Yarımada’nın uluslararası ekolojik turizm ve eko-ağlara entegre olmasını destekleyecektir.
Zeytin Okulu, Efes – Mimas Kültür Rotası üzerinde, bu rotanın ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri için bir uğrak noktası olmanın yanında, Zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere doğal, kültürel ve endüstriyel varlıkların korunmasını ve bölgede bu varlıklara dayalı istihdam ve gelir yaratılmasını amaçlayan bir eğitim ve dayanışma merkezi olarak faaliyet gösterecektir.
Bununla birlikte, bilim, sanat, spor vb. alanlarda da insana ve doğaya faydalı / saygılı, ekolojik kaygılar taşıyan her türlü faaliyetin desteklendiği bir mekan yaratma amacı gütmektedir.
Bu kapsamda,
⦁ Eğitim seminerleri, atölye çalışmaları ve hasat şenliği gibi faaliyetler düzenleyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde, bölgenin doğal, endüstriyel ve kültürel mirasına yönelik farkındalığın artmasına, bu mirasın korunmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.
⦁ Yöredeki ürünlerle ilgili, üretim, tüketim, pazarlama alanlarında eğitim ve atölye faaliyetleri düzenleyerek;
⦁ Bölgedeki yerleşiklere özellikle kadın ve gençlere, istihdam ve gelir arttırıcı yeni alanlar yaratılmasına,
⦁ Bölgede üretilen katma değerin niteliğinin ve niceliğinin artmasına,
⦁ Bu faaliyetler aracılığıyla bölge refahının artmasına ve dolayısıyla köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlayacaktır.
⦁ Ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenleyerek, Yarımada’nın uluslararası ekolojik turizm ve eko-ağlara entegre olmasını destekleyecektir.
⦁ Yürütülecek tanıtım faaliyetleri, Efes – Mimas Kültür Rotasının ve Zeytin Yolu’nun ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini, cazibesini artıracaktır,
⦁ Yaratılan öğrenme ve tartışma platformu sayesinde, bölgedeki yerleşikler ve üreticiler ile rota ziyaretçiler, yürüyüşçüler ve bisikletçiler bir araya gelecek ve böylece yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına ortam sağlayacaktır.
Zeytin Okulu’nun düzenlediği faaliyetlerin hedef grupları:
⦁ Başta gençler ve kadınlar olmak üzere Yarımada’da yaşayanlar,
⦁ Efes – Mimas Kültür Rotası ve Zeytin Yolu ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri,
⦁ Yurtiçi ve yurtdışı tüm disiplinlerde öğrenim gören öğrenciler, araştırmacılar,
⦁ Kooperatifler, başta zeytin üreticileri olmak üzere yerel üreticiler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları,
⦁ Yurtiçinden ve dışından akademisyenler ve uzmanlar, kurum temsilcileri,
⦁ Duyurusu yapılan eğitim ve tanıtım faaliyetlerine katılmayı arzu eden kişiler.
Zeytin Okulu’nun faaliyetleri şöyle özetlenebilir:
⦁ Eğitim Faaliyetleri (zeytin ve ekoloji başta olmak üzere, bilimsel bilgi ile kadim bilginin buluştuğu eğitim faaliyetleri)
⦁ Atölye Faaliyetleri (resim, müzik, fotoğrafçılık, felsefe, tarım, ekoloji, yararlı otlar vb. alanlarda atölye çalışmaları)
⦁ Sosyal Faaliyetler (hasat şenliği, anıt ağaç gezileri, antik ve taş baskı işlik ziyaretleri)
Zeytin Okulu’nun  Gurme Şehirler ağı Delice ve Slow Food’a dahil olması öngörülmektedir. Böylece yerel düzeyde başlayan faaliyetlerin uluslararası düzeyde de sürdürülmesi imkanı yaratılmış olacaktır. Ayrıca, uluslararası ekoköylerle bağlantılar kurulması, karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, olanaklar çerçevesinde öğrencilere ve araştırmacılara burs verilmesi, çeşitli etkinlikler için ulusal ve uluslararası düzeyde gönüllü programlarının oluşturulması da planlanmaktadır.

 1. Türker BERKER diyor ki:

  Merhaba, yeni bir zeytin tutkunu olarak öğrenme yolculuğumda rehberliğinizden yararlanmak isterim..Program ve etkinliklerinize katılım için bilgilendirmeniz ricası ile teşekkür ve başarı dileklerimi sunarım…

 2. Cem KEDÜK diyor ki:

  Merhabalar,

  Ben ayvalıkta zeytin yetiştiriciliği yapıyorum. Amatör olarak yeni başladım.Ayrıca yöresel köy ürünleri ile ilgili bir çalışma da yapıyorum. Aileden gelen bir kültürümüz var fakat genç iken çok bu konular ile ilgili olamadım. Zeytin yetiştiriciliği konusunda derneğinizin tecrübelerinden faydalanmak ve bilgi alışverişin de bulunmak isterim.

  • Zeytin Okulu diyor ki:

   Cem Bey merhaba…
   Ne güzel bi’ işe sahip çıkmaya başlamışsınız. Bizi takipte kalır mısınız, lütfen? Tam size hitap edecek derslerimiz, etkinliklerimiz olacak. Tarihleri netleşince duyuracağız. O zaman gelirsiniz, olur mu? Gelirsiniz ve beraberce yepyeni şeyler öğreniriz, hatırlarız.
   Okulumuzda görüşmek üzere.
   Zeytin Okulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.